Delfin Stúdió

egység · öröm · harmónia

MUNKATÁRSAK

/ Porkoláb Ildikó


Az érintésben hihetetlen erő lakozik. Összeolvasztja az embereket, ledönti a köztük lévő falakat jobban, mint bármi más, és mindannyian reagálunk rá. Az érintésben energia van, csodát tévő energia.       

                                                                                                                                                                       Adam J. Jackson  

                                                                                                     

Szeretettel köszöntelek. Porkoláb Ildikó vagyok, a Delfin Stúdió vezetője.

Kicsi gyerekkorom óta egyértelmű volt számomra, hogy emberekkel fogok foglalkozni. Pedagógusnak készültem szinte óvodás korom óta, amit szüleim támogató segítségével és szorgalmammal szerencsére sikerült is megvalósítanom.  A Budapesti Tanárképző Főiskolán orosz-angol szakos tanári majd a Debreceni Egyetemen bölcsész, nyelvtanár diplomát szereztem. Mindkét diploma munkám pszichológiai tárgyú témát dolgozott fel. Nyelvtanár lettem, 25 éve tanítok, az elmúlt 15 évben már saját vállalkozásomban.

Eleinte még nem tudtam hogyan, de abban biztos voltam, hogy valahogy nagyon  másként szeretném csinálni, mint amit tanulmányaim során gyakran tapasztaltam. Aztán a főiskolai és egyetemi évek során fokozatosan formálódott, alakult ki bennem, hogy olyan oldott, elfogadó és vidám környezetet teremtsek, ahol a tanár egy folyamat segítője, vezető, útitárs az ismeretlen felfedezésében, egy olyan eszköz elsajátításában, amellyel kinyílik számunkra a világ, amely rengeteg csodás dolgot rejt azok számára, akik nyitottak az újra és útra kelnek, hogy felfedezzék.

Saját életem fájdalmas eseményeiben is megtapasztaltam és nyelvtanárként is találkozom  azokkal a problémákkal, nehézségekkel, sorsfordító eseményekkel, amelyek megnehezítik vagy rosszabb esetben meg is akadályozzák azt, hogy egységben, harmóniában legyünk önmagunkkal és környezetünkkel és valóban élni tudjunk azokkal a lehetőségeinkkel, amelyeket a világ elénk tár.

Számomra mindig fontos volt a szabadság, az, hogy életemet, sorsomat magam alakíthassam. Rá kellet jönnöm, hogy ehhez az önismeret, önfejlesztés sokszor nehéz és rögös de folyamatosan egyre több megkönnyebbülést, felszabadulást és örömöt hozó csodálatos útján lehet eljutni. Ehhez kerestem és találtam eszközöket az évek során, amelyeket most a Delfin Stúdióban szeretnék átadni a hozzánk forduló bátor útkeresőknek.

Négy évig tanultam Humanisztikus Asztrológiát Rákos Péter által vezetett Humanisztikus Asztrológia Iskolában olyan nagyszerű tanároktól, mint Döbrentei Sarolta, Trombitás Katalin és Konkoly Imre.  Az iskola elvégzése után pedig  Rákos Péter felkérésére asztrológia tanárként folytathattam ezt az izgalmas  munkát, amit egy személyiség feltérképezése,   a bennünk levő energiák erőforrásos módon való kezelésének elsajátítása és ezen tudás átadása jelent.  Az itt megismert szemlélet, amely a  hozzánk forduló, tőlünk segítséget kérő klienst  felnőtt, önmagáért felelősséget vállalni képes embernek tekinti azóta életem és munkám egyik alapelvévé vált.

Asztrológia tanulmányaim során Angster Mária segítségével ismerkedtem meg a Hellinger-féle családfelállítás módszerével. Ez egy olyan terápiás eszköz, mely lehetővé teszi, hogy feltárjuk  és feloldjuk a tudattalanunkban rejtőző blokkokat, traumás élményeket, felismerhessük és elengedhessük azokat a mintákat, amelyek rendre más irányba terelik életünk hajóját, mint amerre menni szeretnénk és olyan életet élhessünk, amilyenre a szívünk, lelkünk valójában vágyik.

Kövesdi Krisztina Sorsmodellezés képzésének keretében sajátítottam el a családfelállítás alapjainak elméletét és gyakorlatát, ott tanultam meg, hogy mennyire fontos embertársaink tisztelete, az adok-kapok egyensúlya minden kapcsolatunkban, származási családunk szeretetteli elfogadása és az onnan kapott értékek elismerése és megbecsülése. Hiszen mindezek együttesen biztosítják azt az alapot számunkra, amelyre saját kiegyensúlyozott, boldog életünket felépíthetjük.

Családfelállítói tanulmányaimat  a Pálmai Dezső vezette Hellinger Intézetben folytattam, ahol olyan neves magyar és külföldi szakemberek által tovább bővíthettem tovább tudásomat, mint Bert Hellinger, Alfred Ramoda Austrmann, Dimitris Stavropoulos, Dr. Agócs Gabriella és Rákos Péter.

Reiki mesterem Kövesi Péter, tőle kaptam azt a tudást és beavatást, amely által képessé váltam az univerzális életenergia közvetítésére, egy olyan energia átadására, amely támogatólag hat az életre, egészségre és fejlődésre minden élőlénynél, embernél, állatnál, sőt növénynél is. A reiki egyaránt alkalmas önmagunk és mások kezelésére, gyógyítására, mind testi, mind lelki betegségek esetén. Ártani senkinek sem lehet vele. Egészséges emberek is használhatják: segít önmagunk kiteljesítésében: fokozza a testi és szellemi teljesítőképességet, a kreativitást, segít a stressz és a megpróbáltatások elviselésében, a negatív érzelmek és gondolatok elengedésében, ily módon előnyösen befolyásolja  emberi kapcsolatainkat is.

Bach-virágterápiát a Hieronymus Bock Hagyományos Gyógynövényismereti Iskolában tanultam. A Bach-virágterápia egy olyan szelíd, mellékhatásoktól mentes, természetes gyógymód mely által harmonizálhatóak kibillent érzelmi állapotaink. Sikeresen elősegítik félelmeink, túlzott aggodalmaink elengedését, bizonytalanság, magányosság és kétségbeesés érzésének átalakítását biztonság, stabilitás és egységélménnyé. Segítenek felelősséget vállalni érzelmi életünkért. Az Edward Bach angol orvos által összeállított 38 virág esszenciából sorozat mindenki számára hozzáférhető, a családban jól használható egyszerű gyógymódot kínál.

Végül elvégeztem Wiesner Edit Lemma Coaching  képzését. A coaching folyamat során segítjük a hozzánk fordulót abban, hogy fejlessze önismeretét, saját maga számára pontosan megfogalmazza aktuális problémáját, di’Lemmá’ját, azt, hogy miben szeretne önmagán változtatni, segítünk egy olyan jó cél megfogalmazásában, amely elérése fontos a számára és amiért tenni is hajlandó, illetve hozzá tudunk járulni, hogy a cél eléréséhez szükséges meglévő tehetségét felismerje, képességeit tudatosítsa, korábban megszerzett tapasztalatait hasznosítsa, valamint új eszközökkel, képességekkel bővítse, színesítse személyiségét.

Várom sok szeretettel és tisztelettel mindazokat,  akik készek velem, velünk útra kelni vagy a már megkezdett úton tovább haladni, oly módon, amit az egységben, örömben és harmóniában élt igazi Élet jelent.