Delfin Stúdió

egység · öröm · harmónia

SZOLGÁLTATÁSOK

/ EMK – ERŐSZAKMENTES – EGYÜTTMŰKÖDŐ KOMMUNIKÁCIÓ

Az inger és a reakció között tér van. Ebben a térben nyílik szabadságunk és hatalmunk arra, hogy megválasszuk a reakciónkat. Reakciónkban pedig fejlődésünk és szabadságunk rejlik.

 Viktor Frankl

Életünket meghatározzák az emberi kapcsolataink. Az emberek közötti kapcsolataink sikerességéhez nélkülözhetetlen a tiszta kommunikáció.  Életünk minden területén szintén nagy szükségünk van az együttműködésre, mint például a munkahelyen, párkapcsolatban, szülő-gyermek kapcsolatokban, vagy akár önmagunkkal.

Az Együttműködő Kommunikáció, egy olyan 4 lépéses módszer, ami segít minket abban, hogy saját és beszélgető partnerünk igényeit meghallva, azokat figyelembe véve, tetteink összhangba kerüljenek legbensőbb szándékainkkal. Ezzel létrehozva a nyertes-nyertes állapotot, a sikeres együttműködés lehetőségét.

Mindannyian ismerjük azt a működési modellt, amely tekintélyelvű hatalmi szervezet, ahol van egy irányító és az irányítottak. Ismerjük ezt családon belül, iskolában, munkahelyen. Ennek a modellnek a veszélye, az irányító egyedüli felelősségvállalása, aminek következtében hatalmas stresszel éli mindennapjait, amiben idővel elfárad, kiég. A közösség tagjai pedig gyakran érdektelenné válnak, belső motivációjuk hiányzik. A tekintélynek engedelmeskedve „bólogatva” parancsokat, utasításokat teljesítenek, elvesztve így kreativitásukat, önállóságukat vagy örökké lázadozva „bomlasztják” a csapatot, ezzel a közös munkát akadályozva.

Emellett az EMK egy olyan életgazdagító, erőszakmentes, együttműködő szervezet felépítésére törekszik, ahol a cél, hogy szebbé tegyük az életet, ahol mindenki igényeit szem előtt tartsuk, ahol a kölcsönös kapcsolatok,  felelősségvállalás , tisztelet , partnerség az alapelvek. A motiváció, hogy hozzájáruljunk egymás jólétéhez és szabadon elfogadjunk dolgokat másoktól. Egy ilyen közösségben, legyen az család, iskola vagy nagyvállalat, a résztvevők szívesen dolgoznak együtt és munkájuk hatékony, együttműködésük sikeres. Természetesen az egyenrangúságban megtartva a pozíciókból adódott különbségeket, értem ez alatt a szülő-gyermek, tanító-tanuló, főnök-beosztott viszonyok alá-fölé rendeltségét, hiszen más-más felelősség tartozik egy-egy pozícióhoz.

Miben támogatja az EMK a mindennapi életünket, családi kapcsolatainkat, gyermeknevelésünket?

 

 • Konfliktusok feloldásában, békés párbeszéddé alakításában,
 • Megtanulhatjuk dühünket és egyéb negatív érzéseinket maradéktalanul kifejezni, hogy az elfojtásukból eredő depressziót, egyéb pszichés betegségeket elkerülhessük,
 • Az empátia gyógyító erejét felhasználva együttérzéssel kommunikálhatunk.
 • Önbizalmunkat növelhetjük magunkban, gyermekünkben,
 • Önmagunkkal és ezáltal embertársainkkal mélyebb, teljesebb kapcsolatokat élhetünk meg.
 • Az Érzelmi intelligencia fejlesztésében.
Hiszem, hogy egy olyan családban, közösségben, ahol az EMK alapelvei (kölcsönös bizalom, tisztelet, felelősségvállalás) működnek, ott örömteli együttműködés születhet szülő és gyermek, testvérek között. Mindenki lehetőséget kap kreatívan, képességei legjavát nyújtva kibontakozni, szabadon élni.

Gyakori témák:

 • Erőszakmentes nevelés- Az életidegen és az életet gazdagító kommunikáció jellemzői- EMK alapok
 • Tiszta megfigyelés értékítéletek nélkül
 • Érzelmeink kifejezése, erőforrásaink felismerése
 • A kérés és követelés közti különbségek
 • A “nem” mögötti szükségletek meghallása
 • Empátiával fordulni mások és magunk felé
 • A düh maradéktalan kifejezése
 • Visszajelzés – a tiszta kommunikáció alapja, a kapcsolódás lehetősége
 • Választási lehetőségek: “kell” helyett “azt választom, hogy…”
 • Az elismerés, köszönet 3 alkotórésze

Az erőszakmentes – Együttműködő kommunikációt dr. Marshall B. Rosenberg- klinikai pszichológus, nemzetközileg elismer békeközvetítő dolgozta ki. Carl Rogers tanítványaként a személyközpontú pszichológia képviselője és az EMK – központ alapítója.

Magyarországon is megjelent könyvei:

 A szavak ablakok vagy falak

 Így is lehet nevelni és tanítani.

Az EMK modellje arra hivatott, hogy saját lelkünkkel mi magunk foglalkozhassunk, kapcsolódhassunk, magunk érthessük meg motivációinkat,  mély önismeretre tegyünk szert és képessé váljunk megértéssel, empátiával fordulni saját magunk és embertársaink felé, felelősséget vállalva önmagunkért, másokért. Hozzáférhessünk rég elfeledett, elvesztett, elnyomott Belső Erőforrásainkhoz.

Az empátia tere segíthet  figyelem hiány esetén.

 •  Testi-lelki fájdalmak, betegségek
 • Gyakori konfliktusok, kiabálások, veszekedések , meg nem értések szülő-gyermek- társ-munkahelyi kapcsolatok viszonylatában
 • Nem tud nem-et mondani, mindenkire figyel és elfáradt vagy nehezen viseli, hogy túl sokszor van visszautasításban része. Kiégés, frusztráció.
 • Depresszió, önbizalomhiány, belső ellenállások, halogatások, kishitűség, kisebbrendűség érzés, szorongások
 • „Kommunikációs sorompók” használata
 1.  követelés: „…ha nem teszed, amit mondok, ez vagy az fog történni….”            
 2.  ítélkezés:”… Olyan lusta vagy… Önző vagy…”  „Ez egy jó fiú…”
 3.  hárítás:„Erről nem tehetek…” „nincs választásom…”, „ez nem rajtam múlik…”

  

Segíthet a családokban, munkahelyeken, közösségekben élő tagoknak egy békésebb, harmonikusabb, sikeresebb élet kialakításában.

 Az együttműködő kommunikációval olyan közösségeket, munkahelyi légkört teremthetünk, ahol a kölcsönös felelősség vállalás, őszinteség, bizalom, tisztelet és a kapcsolódás alapvető vágya erős összetartozást, mégis szabadságot ad minden tagnak, akik így megélhetik kreativitásukat, erősségeiket és sikeres együttműködés születhet mindenki örömére.

 • Szülőknek, nevelőknek, akik szeretnének a büntetés – jutalmazás, félelmeken alapuló rendszere helyett a gyermekekkel bizalommal teli nyitott, őszinte kapcsolatot megélni. Érzelmi biztonságot teremteni, ahol a gyermekek igazán önmaguk lehetnek, kibontakozhatnak saját ütemükben
 • Cégeknek, ahol  Főnökként belefárad az egyedüli felelősség vállalásba, ahol sok a konfliktus, feszültség, félreértés főnök és beosztottak között. Ahol cél szebbé tenni az életet, hozzájárulni az élet szépségéhez szabadon, kreatívan.

Az alábbiakban Dr. Marshall B. Rosenberg könyvéből olvasható pár idézet, olyanoktól, akik  életükbe behozták az EMK szemléletét. Saját szavaimként tekintek rájuk.

 “Az EMK két kiemelkedően jelentős hatást gyakorolt rám:

1. megtanultam, hogy ha valaki nem-et mond nekem, az csupán azt jelenti, hogy ő valami mást szeretne,

mint én, s nem azt, hogy valami baj lenne velem.

2. megtapasztaltam az együttérzés erejét és azt, hogy megoldhatatlannak tűnő helyzetek pedig nincsenek.”

                                                         Towe Widtrand, szervezeti tanácsadó

“Meglepett, hogy az EMK-t milyen jól lehet alkalmazni a gyógyításban. Minél jobban belemerülök az

EMK nevű táncba, annál több energiát és boldogságot lelek a betegellátásban.”

                                                         dr. Pascale Molho, orvos

Szívből szeretném minél több emberhez eljuttatni az EMK módszerét, mert tapasztalom benne azt a teret, amiről a fenti idézet szól, amiben szabadságunk, hatalmunk rejlik, amiben fejlődhetünk.

 

Tréning keretek:

Hétvégi egész napos (10.00-18.00-ig) 8-10 fős csoportokban (igény szerint lehet több is, de a tapasztalatok szerint a kisebb csoportok hatékonyabbak). A foglalkozások nyitottak, folyamatosan lehet csatlakozni. Minden alkalommal egy-egy témát állítunk a fókuszba, amit gyakorlatokkal, életből hozott szituációkon keresztül járunk körbe.